NOTEIKUMI PIRKUMIEM E-TIRDZNIECĪBAS FORUMĀ

 1. UAB “Premiumstore”, reģ. Nr. 304288706  juridiskā adrese: Krokuvos 13, 09314, Vilnius, Lietuva, (turpmāk saukta “Pārdevējs”), pārdod jums (turpmāk saukts “Pircējs”), E-tirdzniecības foruma lietotājam, kas noteikts E-tirdzniecības foruma lietotāja līgumā (turpmāk saukts “Lietotāja līgums”), un Pircējs pērk no Pārdevēja E-tirdzniecības forumā (atbilstoši šī termina definīcijai Lietotāja līgumā) izvietotās preces saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, kas izdarīts caur E-tirdzniecības forumu (turpmāk saukts “Pirkuma pasūtījums”).
 2. Visas cenas E-tirdzniecības  forumā ir norādītas eiro (EUR), un tajās iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. E-tirdzniecības forumā norādītajās preču cenās nav iekļauta piegādes maksa.
 3. Pircējs veic pasūtīto preču cenas maksājumu atbilstoši samaksas metodei, ko Pircējs izvēlējies, izdarot Pirkuma pasūtījumu.
 4. Visas preču cenas, kas norādītas E-tirdzniecības forumā, var tikt mainītas pēc Pārdevēja ieskatiem. Cena, kas norādīta E-tirdzniecības forumā Pirkuma pasūtījuma izdarīšanas brīdī, attiecas uz precēm, kas pasūtītas saskaņā ar šo Pirkuma pasūtījumu.
 5. Maksa, kas noteikta par tādu preču nosūtīšanu, kas pasūtītas saskaņā ar Pirkuma pasūtījumu, tiek norādīta Pirkuma pasūtījuma izveidošanas laikā, un tā ir atkarīga no izvēlētās piegādes metodes un piegādes vietas, kas norādīta pirms Pirkuma pasūtījuma aizpildīšanas. Piegāde ārpus Latvijas nav garantēta, bet tā var tikt nodrošināta atkarībā no piegādes pakalpojuma sniedzēja spējas piegādāt preces uz attiecīgo vietu. Ja piegāde uz jūsu norādīto adresi netiek piedāvāta Pirkuma pasūtījuma izveidošanas laikā, lūdzam sazināties ar Pārdevēju, lai saņemtu papildu informāciju par iespējamo piegādi uz šādu adresi vai optimālo veidu preču piegādei uz jūsu izvēlēto adresi, zvanot pa zemāk norādīto tālruņa numuru.
 6. Pircējs apliecina savu piekrišanu šiem noteikumiem, kas attiecas uz visiem uz katra Pirkuma pasūtījuma pamata izdarītiem pirkumiem, izlasot šos noteikumus un noklikšķinot uz pogas “Pasūtījums ar pienākumu maksāt”. Pirkuma līgums starp Pārdevēju un Pircēju, kurā ietverti šie noteikumi, stāsies spēkā brīdī, kad Pārdevējs nosūtīs Pircējam Pirkuma pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumu (turpmāk saukts “Apstiprinājums”), un paliks spēkā līdz visu Pušu saistību izpildei.
 7. Noklikšķinot uz pogas “Pasūtījums ar pienākumu maksāt”, un tādā veidā izdarot Pirkuma pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka ir izskatījis visu E-tirdzniecības forumā izvietoto informāciju par pasūtītajām precēm, ieskaitot galvenās īpašības šāda veida precēm, tādā mērā, kāds nepieciešams informēta lēmuma pieņemšanai. Ja Pircējam nepieciešama papildu informācija vai atbalsts (piemēram, konsultācijas par uzstādīšanu, savienojamību ar citām ierīcēm, noteiktu funkciju aktivizēšana u.c.), Pircējs var sazināties ar Samsung zvanu centru, zvanot uz tālruņa numuru 8000 7267 vai nosūtot e-pastu uz e-pasta adresi info@samsung.lv.
 8. Preces tiek piegādātas termiņā, kas norādīts Pirkuma pasūtījumā, kad tiek precizēta piegādes metode un piegādes adrese. Piegādes termiņš sākas pēc Apstiprinājuma nosūtīšanas.
 9. Pēc preču saņemšanas Pircējam uzmanīgi jāatver saņemtais iepakojums, lai nebojātu preces.
 10. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas saskaņā ar Formā atteikuma tiesību izmantošanai norādītajiem noteikumiem, kas pieejami: https://www.shopsamsung.lv/returns, nosūtot Pārdevējam šo rakstisko Formu atteikuma tiesību izmantošanai. Lūdzam ievērot, ka Pārdevējs atmaksās Pircējam visus no Pircēja saņemtos maksājumus, ieskaitot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas rodas sakarā ar jūsu izvēlētu citu piegādes veidu, nevis vislētāko mūsu piedāvāto standarta piegādi), bet Pircējam būs jāsedz preču atdošanas tiešās izmaksas. Noklikšķinot uz pogas “Pasūtījums ar pienākumu maksāt” un tādā veidā izdarot Pirkuma pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka ir izskatījis Formas atteikuma tiesību izmantošanai noteikumus.
 11. Ja Pircējam piegādātās preces neatbilst pirkuma līguma noteikumiem, Pircējs ir tiesīgs izmantot tiesības, kas noteiktas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
 12. Uz Pircējam piegādātajām precēm var attiekties ražotāja garantija. Garantijas noteikumi ir pieejami E-tirdzniecības forumā, kur ir norādīta informācija par konkrēto preci. Tomēr, ja precēm pievienotie garantijas noteikumi ir atšķirīgi, noteicošie ir precēm pievienotie garantijas noteikumi.
 13. Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju regulē Latvijas Republikas tiesību akti.
 14. Visi strīdi attiecībā uz līguma izpildi starp pusēm tiek risināti pārrunu ceļā. Visi strīdi, pretrunas un pretenzijas, kas izriet no šī līguma vai skar to, un ko puses nespēj atrisināt pārrunu ceļā, tiek nodoti izšķiršanai Patērētāju strīdu risināšanas komisijai (adrese: Brīvības iela 55, Rīga, tel. Nr. 65452554, e-pasta adrese: ptac@ptac.gov.lv, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0 ) un Latvijas Republikas tiesām.
 15. Pircējs var iesniegt sūdzības un ieteikumus uz šādu adresi un tālruņa numuru:

AB “Premiumstore”

Krokuvos 13, 09314, Vilnius

VAT code: LT100010376017

Reg.code.: 304288706

Account no. LT214010051003691547, AB DNB bank, 40100, SWIFT code: AGBLLT2X

info@samsung.lv

ATGRIEZTIES

Šajā vietnē tiek izmantoti sīkfaili. Piekrītu sīkfailu izmantošanai. Uzzini vairāk. Privātuma politika

Piekrītu